Bruggen bouwen in het groene domein - Kwaliteitsagenda mbo 2023-2027
30 november 2023 in Houten

Op 30 november organiseren we een bijeenkomst bij de Groene Hotspot in Houten, om met elkaar deze specifieke opgave rondom de kwalitietsagenda mbo te verkennen en kennis en ervaring te delen. De focus ligt op: aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, groeiende personeelstekorten en kansengelijkheid, vanuit het perspectief van het mbo.

Meld je hier aan.

>> Meer informatie en het programma

Ja prima
Die ontvang ik al
Liever niet


afbeelding: voor Bruggen bouwen in het groene domein - Kwaliteitsagenda mbo 2023-2027