Social post aanmelden
Groenpact & CIV Groen kanalen

Wil je iets delen op de social kanalen van Groenpact of CIV Groen?
Lever hier je materiaal aan en wij zorgen ervoor dat het wordt geplaatst.*

>> lever je meerdere posts aan, zet dan achter je email adres een 1, 2 etc. Het is namelijk nog niet mogelijk om een emailadres 2 x te gebruiken.
 

>> DROP hier je beeldmateriaal
Als je een url opgeeft, is het meestal niet nodig om eigen beeldmateriaal te plaatsen, dit wordt door de url gegenereerd.
 

Geef beeldmateriaal een titel en vul deze hieronder in:

> alleen .jpg, .png en .mp4 bestanden (GEEN PDF)
> afbeelding minimaal 1000 pixels breed
> filmpjes maximaal 60 seconden voor Instagram en 120 sec voor andere kanalen
(geld niet voor Youtube, hier mogen ze langer zijn)
> op Instagram doet een vierkante afbeelding het beter

 

Het is ook mogelijk om zelf iets te delen op:

LinkedIn > volg de pagina van Groenpact of CIV Groen met je eigen account en neem contact op met Mirjam Kuggeleijn

CIV Groen Facebook groep > wordt lid en je kunt zelf posten en delen


* de redactie behoud zich het recht voor om aangeboden post niet of gedeeltelijk te plaatsen. Content moet beeldmateriaal en/of een url bevatten.afbeelding: voor Social post aanmelden