Aanmelden verhaal Groenpact
Een goed verhaal vertel je samen!

Groenpact vertelt mooie verhalen over leren, werken en innoveren in het groene domein. Je vindt ze op onze website bij 'Groen in Actie' en ze worden gedeeld in onze (social) media.

Heb jij zo'n mooi verhaal? Meld het aan en wie weet maakt onze redactie er een artikel, video, podcast of social post van!

Vul onderstaande gegevens zo compleet mogelijk in.

Meld je meerdere verhalen aan, zet dan een nummer achter je e-mailadres (het systeem kan maar 1 adres verwerken).

Agri & Food
Tuinbouw & uitgangsmaterialen
Natuur & Leefomgeving
Geen van deze drie
CoE Groen
CIV Groen
WUR Kennistransfer
VP Arbeidsmarkt
VP Kennisdeling
VP Internationalisering
VP Digitalisering & Technologie
Jongerenplatform
Groen Kennisnet
Green Deal Natuurinclusieve Landbouw
Praktijkkennis voor Voedsel en Groen
Groene Praktoraten
Kennis op Maat
Overige praktijkarrangementen
Geen van bovenstaande
CoE Groen
Klimaat
Transitie landbouw
Vitale leefomgeving
Voedseltransitie
Biodiversiteit
Geen van deze thema's


afbeelding: voor Aanmelden verhaal Groenpact