Groenpact Arbeidsmarktconferentie - aanmelden thematafels
Vrijdag 1 november 2019 in Wilp

Wij nodigen u van harte uit om uw bijdrage te leveren aan de toekomst van leren, werken en innoveren op de GroenPact Arbeidsmarktconferentie op vrijdag 1 november 2019.

Wilt u aangeven welke thematafels u wilt volgen?

LET OP: KIES VOOR ELKE RONDE 1 THEMATAFEL OF DE RONDLEIDING

Ja
Nee


Er zijn twee grote vragen als we kijken naar de arbeidsmarkt in de groene sector. Hoe zorgen we voor voldoende vakmensen en professionals voor de uitdagingen van morgen? En: welke kennisopgave ligt er voor opleiden en bijscholen, als we kijken naar de grote maatschappelijke uitdagingen rond o.a. klimaat en technologisering? In de middag gaan we op 12 thematafels de diepte in op vijf onderwerpen: A. Klimaatakkoord, kringlooplandbouw en de invloed op de groene arbeidsmarkt, B. Technologie en de invloed op de groene arbeidsmarkt, C. Imago van de groene sector & instroom, doorstroom naar groene studies en beroepen, D. Strategisch arbeidsmarkt beleid in het groene domein en E. Hoe zorgen we voor een adequate monitor van de ontwikkelingen op de groene arbeidsmarkt? (maximaal 2)

Aanmelden Plaatsen beschikbaar2 / 15 Ronde 1 - Thema A - Klimaatakkoord: nieuwe kennis op de werkvloer Het klimaatakkoord stelt eisen aan de vakmensen en de professionals. Hoe zorgen we dat zij de juiste kennis hebben om de actiepunten uit het akkoord te realiseren? Aan deze tafel verkennen we wát er nodig is en hoe we dat kunnen organiseren in het groene domein. Het thema ‘bodem’ dient als eerste verkennende case. Regie: SER, Jules Sanders (LTO), Henk vanTerwisga (Van Advies)
Aanmelden Plaatsen beschikbaar2 / 15 Ronde 1 - Thema A - Opleiden voor voorlopers Ondernemingen als Herenboeren, Kipster en de Levende Tuin ontwikkelen nieuwe concepten. Concepten die in een kleine niche starten, maar de potentie hebben om te groeien tot grote spelers. Hoe kan het groene onderwijs dit soort nieuwe vakmensen en ondernemers opleiden? Wat voor soort opleidingen vraagt dat? Regie: Annemarie Moons (Wellantcollege), Titia Bredee (Helicon), Veerle Slegers (FoodUp), Geert van der Veer (Herenboeren).
Vol! Plaatsen beschikbaar0 / 15 Ronde 1 - Thema B - Hoe organiseer je cross-over samenwerking tussen groen en techniek? De arbeidsmarkt vraagt om vakmensen met groene én met technische vaardigheden. Hoe organiseer je een publiek-private samenwerking (wo-hbo-mbo en werkveld) tussen sectoren? En hoe leidt je daarbinnen studenten en zittende medewerkers op voor de nieuwe skills die nodig zijn voor de toekomstige arbeidsmarkt? De casus ‘ICT in voedsel’ van Knooppunt Techniek en een toepassing van virtual reality in de land- en tuinbouw bij Aeres Hogeschool zijn het startpunt voor de dialoog. Regie: Miriam Korstanje (Katapult), Herman Julsing (Knooppunt Techniek), Liesbeth Meijer (Aeres hogeschool), Henrik Hellman (UC360)
Vol! Plaatsen beschikbaar0 / 15 Ronde 1 - Thema C - Een nieuw groen verhaal Al jaren werken scholen, bedrijven en branches met man en macht aan het verhogen van instroom in groene studies en beroepen. De groene sector is echter nog steeds te onbekend en heeft onaantrekkelijk imago. Het imago doet geen recht doet aan de veelzijdigheid van de sector en de inhoud van het werk. Uit onderzoek van Motivaction weten we dat we meer moeten aansluiten op drijfveren van jongeren. Zij gaan steeds minder voor een vak, maar willen werken aan technische oplossingen of bijdragen aan een betere wereld. Hoe komen we tot een nieuw en aantrekkelijk groen verhaal om jongeren te boeien en te binden? Regie: René van Kuilenburg (Zone.college), Egbert Roozen (VHG).
Aanmelden Plaatsen beschikbaar3 / 15 Ronde 1 - Thema C - Hoe vergroten we de doorstroom van groen vmbo naar groen mbo? Het 5-jarig vmbo is een goed werkende praktijk die meer vmbo leerlingen naar het groene mbo leidt. Na vijf jaar krijgen leerlingen een mbo-2 kwalificatie. Vervolgens leren ze in BBL en betaald door een werkgever verder tot mbo 3-4 kwalificatie. Hoe kunnen we dit concept opschalen naar andere sectoren en regio’s? Met cases van Wellantcollege/VHG/Friesland Campina en Vakmansroute van Zone.college. Regie: Hijlke Wijnja en Sjaak Kreeft (Wellantcollege)
Aanmelden Plaatsen beschikbaar11 / 15 Ronde 1 - Thema C - Een HBO traineepool voor MKB bedrijven MKB bedrijven kunnen het talent van afgestudeerde hbo-ers erg goed gebruiken. Maar een (volledige) aanstelling is vaak niet haalbaar en begeleiding van starters kost veel tijd. Een oplossing kan liggen in een regionale traineepool van groene hbo-afstudeerders. MKB-bedrijven krijgen zo laagdrempelig nieuwe expertise binnen en hbo-talenten kunnen kennis en ervaring opdoen in toonaangevende en innovatieve bedrijven. Hoe ontwikkelen we zo’n regionaal HBO-trainee-netwerk met toegevoegde voor bedrijf én starter? Regie: Talitha van Son (HAS Kennistransfer), AB Werkt.
Aanmelden Plaatsen beschikbaar11 / 15 Ronde 1 - Thema C - Benutten van talent met afstand tot de arbeidsmarkt In de zoektocht naar werknemers kunnen we in de huidige arbeidsmarkt geen kansen onbenut laten. Alle talent is nodig. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben vaak nog veel te bieden, ook al vraagt het maatwerk om hen te begeleiden naar een baan of arbeidsmatige dagbesteding. Bewezen aanpakken zoals GroenStart, Roll over Onderwijs en Gilde bieden veel inzicht in hoe je deze mensen naar een duurzame baan in het groen kunt leiden. Kunnen we met deze aanpak ook in andere regio’s meer mensen naar groene banen leiden? Regie: Martijn Grosmann (Clusius) en Marcella Bense (FNV)
Aanmelden Plaatsen beschikbaar9 / 15 Ronde 1 - Thema D - Omgaan met sectorspecifieke uitdagingen: leren van elkaars aanpak voor piekbelasting Naast de reguliere imago- en instroomvraagstukken kent het groene domein ook een eigen dynamiek. Gastheer Schoneveld Breeding heeft bijvoorbeeld te kampen met piekbelasting. Ook is er veel seizoensarbeid in de sector. Hoe kunnen verschillende sectoren en branches van elkaar leren? Regie: Bert Pepping (Schoneveld Breeding), Tamara de Lange (Zone.college)
Aanmelden Plaatsen beschikbaar10 / 15 Ronde 1 - Thema D - Hoe benutten we de kansen op de Europese arbeidsmarkt? Veel bedrijven opereren in het krachtenveld van de interne Europese markt. Dit vraagt het nodige van bedrijven en onderwijs. Maar we kunnen ‘Europa’ ook gebruiken voor de nodige verdere internationalisering van groen onderwijs? Hoe kunnen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven gebruik maken van de recente ontwikkelingen in de Europese interne markt, bijvoorbeeld de Europese skills agenda?? En wat levert dat op voor student én bedrijven? Regie: Vera Musch (kwartiermaker Internationalisering GroenPact), Bregje Verhoeven (GroenPact), Marjolein van Griethuysen (expert)
Aanmelden Plaatsen beschikbaar8 / 15 Ronde 1 - Thema E - Een activerende arbeidsmonitor voor de toekomst Voor de korte en middellange termijn hebben we best een aardig beeld van de arbeidsmarkt. Maar er komt veel op ons af en ontwikkelingen blijven versnellen. Kunnen we verder in de toekomst kijken, maar dat ook blijven volgen op een systematische manier? Kortom: Wat zijn de elementen voor een monitor die ons inzichten geeft over de groene arbeidsmarkt van de toekomst? Regie: Dick Pouwels (HAS)
Aanmelden Plaatsen beschikbaar13 / 15 Ronde 1 - Rondeleiding bij Schoneveld Breeding Schoneveld Breeding bestaat sinds 1930 en is specialist in het veredelen van potplanten zoals Cyclamen, Primula, Ranonkel en Campanula. Het bedrijf is uitgegroeid tot een speler van formaat. Naast de ruim 180 medewerkers op de vestiging in Wilp werken er afhankelijk van het seizoen tot 150 medewerkers op de productielocatie in Tanzania. Sterke genetica, kennisontwikkeling en -deling en constante innovatie zijn de fundamenten van het succes van ons bedrijf.
Aanmelden Plaatsen beschikbaar6 / 15 Ronde 2 - Thema A - Klimaatakkoord: nieuwe kennis op de werkvloer Het klimaatakkoord stelt eisen aan de vakmensen en de professionals. Hoe zorgen we dat zij de juiste kennis hebben om de actiepunten uit het akkoord te realiseren? Aan deze tafel verkennen we wát er nodig is en hoe we dat kunnen organiseren in het groene domein. Het thema ‘bodem’ dient als eerste verkennende case. Regie: SER, Jules Sanders (LTO), Henk vanTerwisga (Van Advies)
Aanmelden Plaatsen beschikbaar9 / 15 Ronde 2 - Thema A - Opleiden voor voorlopers Ondernemingen als Herenboeren, Kipster en de Levende Tuin ontwikkelen nieuwe concepten. Concepten die in een kleine niche starten, maar de potentie hebben om te groeien tot grote spelers. Hoe kan het groene onderwijs dit soort nieuwe vakmensen en ondernemers opleiden? Wat voor soort opleidingen vraagt dat? Regie: Annemarie Moons (Wellantcollege), Titia Bredee (Helicon), Veerle Slegers (FoodUp), Geert van der Veer (Herenboeren).
Vol! Plaatsen beschikbaar0 / 15 Ronde 2 - Thema A - Toekomstbestendige medewerkers Maatschappelijke uitdagingen, technologische ontwikkelingen en een snel veranderende omgeving vragen van bedrijven flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Dit lukt alleen wanneer medewerkers vaardigheden bezitten hierin mee te gaan en verantwoordelijkheid te nemen. Hoe zorgen we dat zij in staat zijn zich doorlopend te ontwikkelen? Welke vaardigheden zijn dat? En hoe verbindt je het leren met de praktijk? Wendbaar Vakmanschap en Circular Skills zijn twee programma’s met antwoorden. We verkennen hoe we inzichten kunnen gebruiken in andere sectoren en regio’s. Regie: Arry Verhage (SOL, CIV Agri & Food).
Aanmelden Plaatsen beschikbaar5 / 15 Ronde 2 - Thema B - Hoe organiseer je cross-over samenwerking tussen groen en techniek? De arbeidsmarkt vraagt om vakmensen met groene én met technische vaardigheden. Hoe organiseer je een publiek-private samenwerking (wo-hbo-mbo en werkveld) tussen sectoren? En hoe leidt je daarbinnen studenten en zittende medewerkers op voor de nieuwe skills die nodig zijn voor de toekomstige arbeidsmarkt? De casus ‘ICT in voedsel’ van Knooppunt Techniek en een toepassing van virtual reality in de land- en tuinbouw bij Aeres Hogeschool zijn het startpunt voor de dialoog. Regie: Miriam Korstanje (Katapult), Herman Julsing (Knooppunt Techniek), Liesbeth Meijer (Aeres hogeschool), Henrik Hellman (UC360)
Aanmelden Plaatsen beschikbaar2 / 15 Ronde 2 - Thema C - Een nieuw groen verhaal Al jaren werken scholen, bedrijven en branches met man en macht aan het verhogen van instroom in groene studies en beroepen. De groene sector is echter nog steeds te onbekend en heeft onaantrekkelijk imago. Het imago doet geen recht doet aan de veelzijdigheid van de sector en de inhoud van het werk. Uit onderzoek van Motivaction weten we dat we meer moeten aansluiten op drijfveren van jongeren. Zij gaan steeds minder voor een vak, maar willen werken aan technische oplossingen of bijdragen aan een betere wereld. Hoe komen we tot een nieuw en aantrekkelijk groen verhaal om jongeren te boeien en te binden? Regie: René van Kuilenburg (Zone.college), Egbert Roozen (VHG).
Aanmelden Plaatsen beschikbaar10 / 15 Ronde 2 - Thema C - Hoe vergroten we de doorstroom van groen vmbo naar groen mbo? Het 5-jarig vmbo is een goed werkende praktijk die meer vmbo leerlingen naar het groene mbo leidt. Na vijf jaar krijgen leerlingen een mbo-2 kwalificatie. Vervolgens leren ze in BBL en betaald door een werkgever verder tot mbo 3-4 kwalificatie. Hoe kunnen we dit concept opschalen naar andere sectoren en regio’s? Met cases van Wellantcollege/VHG/Friesland Campina en Vakmansroute van Zone.college. Regie: Hijlke Wijnja en Sjaak Kreeft (Wellantcollege)
Aanmelden Plaatsen beschikbaar13 / 15 Ronde 2 - Thema C - Een HBO traineepool voor MKB bedrijven MKB bedrijven kunnen het talent van afgestudeerde hbo-ers erg goed gebruiken. Maar een (volledige) aanstelling is vaak niet haalbaar en begeleiding van starters kost veel tijd. Een oplossing kan liggen in een regionale traineepool van groene hbo-afstudeerders. MKB-bedrijven krijgen zo laagdrempelig nieuwe expertise binnen en hbo-talenten kunnen kennis en ervaring opdoen in toonaangevende en innovatieve bedrijven. Hoe ontwikkelen we zo’n regionaal HBO-trainee-netwerk met toegevoegde voor bedrijf én starter? Regie: Talitha van Son (HAS Kennistransfer), AB Werkt.
Aanmelden Plaatsen beschikbaar11 / 15 Ronde 2 - Thema C - Benutten van talent met afstand tot de arbeidsmarkt In de zoektocht naar werknemers kunnen we in de huidige arbeidsmarkt geen kansen onbenut laten. Alle talent is nodig. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben vaak nog veel te bieden, ook al vraagt het maatwerk om hen te begeleiden naar een baan of arbeidsmatige dagbesteding. Bewezen aanpakken zoals GroenStart, Roll over Onderwijs en Gilde bieden veel inzicht in hoe je deze mensen naar een duurzame baan in het groen kunt leiden. Kunnen we met deze aanpak ook in andere regio’s meer mensen naar groene banen leiden? Regie: Martijn Grosmann (Clusius) en Marcella Bense (FNV)
Aanmelden Plaatsen beschikbaar11 / 15 Ronde 2 - Thema D - Omgaan met sectorspecifieke uitdagingen: leren van elkaars aanpak voor piekbelasting Naast de reguliere imago- en instroomvraagstukken kent het groene domein ook een eigen dynamiek. Gastheer Schoneveld Breeding heeft bijvoorbeeld te kampen met piekbelasting. Ook is er veel seizoensarbeid in de sector. Hoe kunnen verschillende sectoren en branches van elkaar leren? Regie: Bert Pepping (Schoneveld Breeding), Tamara de Lange (Zone.college)
Aanmelden Plaatsen beschikbaar10 / 15 Ronde 2 - Thema D - Hoe benutten we de kansen op de Europese arbeidsmarkt? Veel bedrijven opereren in het krachtenveld van de interne Europese markt. Dit vraagt het nodige van bedrijven en onderwijs. Maar we kunnen ‘Europa’ ook gebruiken voor de nodige verdere internationalisering van groen onderwijs? Hoe kunnen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven gebruik maken van de recente ontwikkelingen in de Europese interne markt, bijvoorbeeld de Europese skills agenda?? En wat levert dat op voor student én bedrijven? Regie: Vera Musch (kwartiermaker Internationalisering GroenPact), Bregje Verhoeven (GroenPact), Marjolein van Griethuysen (expert
Aanmelden Plaatsen beschikbaar7 / 15 Ronde 2 - Thema E - Een activerende arbeidsmonitor voor de toekomst Voor de korte en middellange termijn hebben we best een aardig beeld van de arbeidsmarkt. Maar er komt veel op ons af en ontwikkelingen blijven versnellen. Kunnen we verder in de toekomst kijken, maar dat ook blijven volgen op een systematische manier? Kortom: Wat zijn de elementen voor een monitor die ons inzichten geeft over de groene arbeidsmarkt van de toekomst? Regie: Dick Pouwels (HAS)
Aanmelden Plaatsen beschikbaar6 / 15 Ronde 2 - Rondeleiding bij Schoneveld Breeding Schoneveld Breeding bestaat sinds 1930 en is specialist in het veredelen van potplanten zoals Cyclamen, Primula, Ranonkel en Campanula. Het bedrijf is uitgegroeid tot een speler van formaat. Naast de ruim 180 medewerkers op de vestiging in Wilp werken er afhankelijk van het seizoen tot 150 medewerkers op de productielocatie in Tanzania. Sterke genetica, kennisontwikkeling en -deling en constante innovatie zijn de fundamenten van het succes van ons bedrijf.
afbeelding: voor Groenpact Arbeidsmarktconferentie - aanmelden thematafels